Vi är en ledande leverantör av träemballage och nyckelfärdiga pallhanteringslösningar som servar kunder genom vårt nätverk av strategiskt placerade lager i norra Europa.

Förser dig med ett brett utbud av träemballage

Vi producerar och lagerför skräddarsydda produkter av hög kvalité. Från strategiskt belägna lager kan vi förse era behov med kort varsel. Se produkter

Våra konsulttjänster löser dina utmaningar

Vi hjälper dig att effektivisera logistik och flöde av träemballage. Detta genom omfattande planering och implementering av beprövade lösningar. Se tjänster

Optimera flöden med innovativa plattformar

Genom stor förståelse för hantering av pall, återinvesterar STEA i nya innovativa lösningar som leder branschen framåt mot långsiktig hållbarhet. Se lösningar

 

Don't miss this time limited offer! Get a free evaluation of how we can streamline your current logistics system.